Books

Մեր Հեղինակները

 • Ալեքսանդր Մոիսեյի Աթաբեկյան Ալեքսանդր Մոիսեյի Աթաբեկյան
 • Ստեյնբեկ, Ջոն Էրնսթ Ստեյնբեկ, Ջոն Էրնսթ
 • Չուկովսկի, Կոռնեյ Իվանովիչ Չուկովսկի, Կոռնեյ Իվանովիչ
 • Ռեյմոնդ Մերֆի Ռեյմոնդ Մերֆի
 • Լեոնիդ Անդրեև Նիկոլայի Լեոնիդ Անդրեև Նիկոլայի
 • Հանս Քրիստիան Անդերսեն Հանս Քրիստիան Անդերսեն
 • Հովհաննես Թումանյան Հովհաննես Թումանյան
 • Գրիմ Եղբայրներ Գրիմ Եղբայրներ
 • Ղազարոս Աղայան Ղազարոս Աղայան
 • Շառլ Պերրո Շառլ Պերրո
 • Նշան Աբասյան Նշան Աբասյան

Գրքերի օնլայն վաճառք

Հարգելի գրքասերներ, GIR.am ինտերնետ խանութը Ձեզ է ներկայացնում գրքերի լայն ընտրանի Հայաստանում, որտեղ ներգրավված են ինչպես դասական, այնպես էլ ժամանակակից գրողների ստեղծագործություններ, մանկական գրքեր, դասագրքեր, ուսումնական և գիտական գրականություն և այլն:

Օնլայն գրախանութ Երևանում

Մեր օնլայն գրախանութի կառուցվածքը, ստեղծագործություններն ուղեկցող կարճ անոնսները եվ տեղադրված ներքին որոնող համակարգը, կօգնի մաքսիմալ արագ գտնել և պատվիրել Ձեզ հետաքրքրող գիրքը: Ձեր ընտրած և պատվիրած գիրքը Ձեզ կհասնի 24ժ ընթացքում, եթե առաքումը կատարվում է Երևան քաղաքի սահմաններում:

Կայքի առավելությունները

Հարկ է նշել, որ մեր գործունեությունը չի սահմանափակվում լոկ գրքերի վաճառքով: Ստեղծել մի ընդհանուր դաշտ, որտեղ կգործի հեղինակ – ընթերցող- հրատարակիչ կապը, մեր հիմնական նպատակներից մեկն է:

Կայքի էջերում Դուք կարող եք ծանոթանալ Հայաստանում տպագրվող գրական նորություններին: Հեղինակները և մեզ հետ համագործակցող հրատարակչությունները հնարավորություն կստանան կայքում տեղադրել իրենց ստեղծագործությունների և նոր տպագրված գրքերի վերաբերյալ նյութեր, ունենալով իրենց անձնական էջը, ինչպես նաև կարող են ծանոթանալ մեր կայքում տեղադրված որոշ ստատիստիկ տվյալներին:

Եվ իհարկե, հայտնել Ձեր կարծիքները կամ ակնարկները ստեղծագործությունների և կայքի աշխատանքի վերաբերյալ, որոնք հաշվի կառնվեն մեր հետագա գործունեյության ընթացքում:

Մեկնաբանություններ

ed 2016-08-06 13:12:16
ddfff