Գրքում ներկայացվում են արտակարգ իրավիճակների սոցիալ-հոգեբանական, կենսաբանական ազդեցությունները անձի ընդհանուր և հոգեկան առողջության վրա: Ներկայացվում են անհատական և խմբային գործընթացներում հոգեկան երևույթների առաջացման հոգեֆիզիոլոգիական մեխանիզմները, բնորոշ հուզական վիճակներն ու դրանց կանխարգելման և վերականգնման ուղիները: Գիրքը նախատեսված է հոգեբանության ֆակուլտետի ուսանողների և արտակարգ իրավիճակների հոգեբանության հիմնախնդիրներով զբաղվող մասնագետների համար:

Write a review

Your Name:

Your Email:

Your Review:

Rating: Bad GoodComments