Արցախյան վկայությունները բանավոր իրական պատումներից գրի է առել Մաքսիմ Ոսկանյանը:

Write a review

Your Name:

Your Email:

Your Review:

Rating: Bad GoodComments