Գրքում ընգրկված նյութերը հավաքվել են 1970-1985 թվականներին լույս տեսած թերթերից, ամսագրերից, գրքերից: Այդ նյութերի բնույթն այնպիսին է, որ դրանք մինչ օրս այժմեական են, առօրյա, հետաքրքիր, պրակտիկ, գիտական, դիմացել են ժամանակի փորձությանը: Գիրքը հետաքրքիր կլինի եւ՜ երեխայի, եւ՜ ուսանողի, եւ՜ գիտնականի, եւ՜ սովորական ընթերցողի համար:

Write a review

Your Name:

Your Email:

Your Review:

Rating: Bad GoodComments