Գրքում ներկայացվում են արտակարգ իրավիճակների սոցիալ-հոգեբանական, կենսաբանական ազդեցությունները անձի ընդհանուր և հոգեկան առողջության վրա: Ներկայացվում են անհատական և խմբային գործընթացներում հոգեկան երևույթների առաջացման հոգեֆիզիոլոգիական մեխանիզմները, բնորոշ հուզական վիճակներն ու դրանց կանխարգելման և վերականգնման ուղիները: Գիրքը նախատեսված է հոգեբանության ֆակուլտետի ուսանողների և արտակարգ իրավիճակների հոգեբանության հիմնախնդիրներով զբաղվող մասնագետների համար:

Թողնել հաղորդագրություն

Ձեր անունը:

Ձեր Email:

Ձեր ակնարկը:

Կարգ: Վատ ԼավՄեկնաբանություններ