«200 խաղ» ձեռնարկը կազմված է երկու բաժնից: Առաջին բաժինը պարունակում է 5 խումբ խաղեր` շարժուն, ուշադրությունը, սենսորային զգայությունները, թատերական կարողությունները զարգացնող և հոգեբանական:
     Երկրորդ բաժինը ներառում է ուսումնական խաղեր լեզվի տարբեր բաժինների` հնչյունաբանության, շարահյուսության, ձևաբանության վերաբերյալ և կարդալու կարողությունը, բանավոր և գրավոր խոսքը զարգացնող խաղեր: 
    Ձեռնարկը նախատեսված է տարրական դպրոցի ուսուցիչների, սովորողների, մանկավարժական բուհերի ուսանողների համար:

Թողնել հաղորդագրություն

Ձեր անունը:

Ձեր Email:

Ձեր ակնարկը:

Կարգ: Վատ ԼավՄեկնաբանություններ