Ձեռնարկը նախատեսված է անգլերենը որպես հիմնական կամ երկրորդ օտար լեզու ուսումնասիրողների համար: Այն կօգնի կատարելագործել ուսանողների հմտությունը՝ ընկալել բանավոր խոսքը, տրամաբանորեն եւ կապակղված փոխադրել ընթերցված տեքստը, կնպաստի վերլուծական հմտությունների եւ բառապաշարի զարգացմանը:

Թողնել հաղորդագրություն

Ձեր անունը:

Ձեր Email:

Ձեր ակնարկը:

Կարգ: Վատ ԼավՄեկնաբանություններ