Ձեռնարկն ընդգրկում է տարբեր բարդության թելադրությունների և փոխադրությունների տեքստեր, որոնք մատչելի են հանրակրթական դպրոցներում սովորողների համար: Ներկայացված տեքստերի միջոցով սովորողները ձեռք կբերեն տարբեր բնագավառներին վերաբերող օգտակար ու մնայուն գիտելիքներ և կկարողանան դրանք կիրառել ինչպես ուսումնառության գործընթացում, այնպես էլ առօրյա կյանքում: Թելադրություններն ու փոխադրությունները կարող են կիրառվել և՛ գնահատման և՛ ուսուցման նպատակով:

Թողնել հաղորդագրություն

Ձեր անունը:

Ձեր Email:

Ձեր ակնարկը:

Կարգ: Վատ ԼավՄեկնաբանություններ