Գիրքը նվիրված է քաղաքական, պետական գործիչ Անտոն Քոչինյանի կյանքին ու գործունեությանը: Հեղինակը ներկայացնում է նրա աշխատանքային գործունեության հիմնական փուլերը: Ավելի լայնորեն է դիտարկվում նրա գործունեությունը Հայաստանի մինիստրների խորհրդի նախագահի և Հայաստանի Կոմկուսի կենտկոմի առաջին քարտուղարի պաշտոններում: Գրքում կերտվում է ոչ միայն պետական, քաղաքական գործչի, այլև մարդ-անհատականության կերպարը: Ներկայացվող աշխատանքը հարուստ է փաստական նյութով, հետաքրքիր վավերագրերով: Գիրքը նախատեսված է ընթերցողական լայն շրջանակի համար:

Թողնել հաղորդագրություն

Ձեր անունը:

Ձեր Email:

Ձեր ակնարկը:

Կարգ: Վատ ԼավՄեկնաբանություններ