Աշխատության մեջ քննության են առնվել Արաբական խալիֆայության Արմինիա վարչական շրջանի սահմանները, վարչական բաժանումը, գործող առևտրական ճանապարհները և էթնիկ կազմը: Կատարվել են Արմինիա վարչական շրջանի մեջ մտնող իշխանությունների և ազգագավառների, ինչպես նաև ճանապարհային կայարանների տեղադրություններ:

Այն կարող է օգտակար լինել հայեգետների, կովկասագետների և արևելագետների համար, ինչպես նաև Հայաստանի և հարևան երկրների` միջին դարերի պատմություն և պատմական աշխարհագրությամբ հետաքրքրվող ընթերցողների համար:

Թողնել հաղորդագրություն

Ձեր անունը:

Ձեր Email:

Ձեր ակնարկը:

Կարգ: Վատ ԼավՄեկնաբանություններ