Սույն գրքույկում թեմատիկ վերնագրերով ի մի են հավաքված առած-ասացվածքներ, որոնք հաճախակի օգտագործվում են առօրյա կյանքում: Սույն «Առածանի»-ից ավելի դյուրին օգտվելու համար առած-ասացվածքները բերված են ոչ միայն թեմատիկ խմբավորմամբ, այլ նաև այբբենական կարգով (ամենագործածականները): Փակագծերում տրված են աոած-ասացվածքների մյուս տարբերակները կամ էլ բարբառային բառերի գրական ձևերը։ Գրքույկը կազմելիս լայնորեն օգտվեք ենք Ս․ Ղանալանյանի «Առածանի» ժողովածուից (1960 p.) և Ս․ Հարությունյանի «Ասողին լսող է պետք» (2004 թ.) գրքույկից ու այլ ժողովածուներից:

Սույն գրքույկը օգտակար կարող է լինել աշակերտներին, ուսանողներին, ուսուցիչներին և ընթերցող լայն  հասարակությանը։

Թողնել հաղորդագրություն

Ձեր անունը:

Ձեր Email:

Ձեր ակնարկը:

Կարգ: Վատ ԼավՄեկնաբանություններ