Յոթ բաժնից բաղկացած խնդրագրքում ներառված են ֆիզիկական աշխարհագրությունից, քարտեզագրությունից և սոցիալ-տնտեսական (հասարակական) աշխարհագրությունից հետաքրքրաշարժ խնդիրներ՝ իրենց պատասխաններով: Այդ խնդիրների լուծումը կնպաստի առարկայի ավելի խոր իմացությանն ու աշակերտների տրամաբանական ունակությունների զարգացմանը: Նախատեսված է միջին և բարձր դասարանցիների, ուսանողների, աշխարհագրության ուսուցիչների, ինչպես նաև՝ աշխարհագրությամբ բոլոր հետաքրքրվողների համար:

Թողնել հաղորդագրություն

Ձեր անունը:

Ձեր Email:

Ձեր ակնարկը:

Կարգ: Վատ ԼավՄեկնաբանություններ

Արտավազդ Գալստյան 2019-04-03 11:59:00
Ցանկանում եմ ձեռք բերել Աշխարհագրության խնդրագիրք Ա.Խաչատրյանի հեղինակությամբ: Հեռախոս՝ 091 33 90 16 ք. Երևան, Կենտրոն,Կառավարական շենք 3