«Աղբյուր» գիրք-տետրը նախատեսված է 5-6 տարեկան երեխաների համար: Այն ընդգրկում է վեցական էջից կազմված 22 թեմատիկ միավորներ, որոնցից յուրաքանչյուրում երեք էջ հատկացված է մայրենի լեզվին, երկու էջ` մաթեմատիկային, մեկ էջ` ընդհանուր ամփոփմանը: «Աղբյուրը» կնպաստի երեխայի բառապաշարի հարստացմանը, մտածողության ու տրամաբանության զարգացմանը, լեզվական, մաթեմատիկական և ճանաչողական բազմակողմանի գիտելիքներ կհաղորդի երեխային, ձեռքը կվարժեցնի գրելուն: Այն կնպաստի երեխայի ընդհանուր զարգացմանը, կնախապատրաստի նրան դպրոցին: Երաշխավորել է ՀՀ ԿԳՆ Ազգային ինստիտուտը:

Թողնել հաղորդագրություն

Ձեր անունը:

Ձեր Email:

Ձեր ակնարկը:

Կարգ: Վատ ԼավՄեկնաբանություններ