Հատորն ընդգրկում է հայ ականավոր պատմաբանի նամականին (135 նամակ): Ադոնցյան նամակները լուսաբանում են գրողի գործունեությունը, նրա ապրած ժամանակաշրջանի հայ պատմագիտությանն ու բանասիրությանը, ազգային կյանքին վերաբերող շատ հարցեր ու խնդիրներ: Նամակների հասցեատերերի թվում են այնպիսի նշանավոր դեմքեր, ինչպիսիք են` Հ. Թումանյանը, Գ. Հովսեփյանը, Ն. Մառը, Կ. Եզյանը, Ա. Չոպանյանը, Գ. Խալաթյանցը և ուրիշներ: Նամակների զգալի մասը տպագրվում է առաջին անգամ:

Հասցեագրվում է հայագետներին և ընթերցող հանրությանը:

Թողնել հաղորդագրություն

Ձեր անունը:

Ձեր Email:

Ձեր ակնարկը:

Կարգ: Վատ ԼավՄեկնաբանություններ