Բառարանն ամփոփում է ժամանակակից ֆիզիկայի բնագավառին վերաբերող ամենալայն տարածում ստացած տերմինները և դրանց անգլերեն ու հայերեն թարգմանությունները: Հայերենում որևէ տերմինի բացակայության դեպքում հեղինակը հայերենի բառակազմությանը համապատասխան առաջարկել է նրա համարժեքը, որը հիմնականում հաջողվել է:
​Կերտվել են բազմաթիվ նորակազմություններ, որոնց արդյունավետությունը հանձնված է ժամանակի քննությանը: Բառարանն առանջընթաց քայլ է, թեև այս ոլորտում դեռ շատ անելիքներ կան:

Թողնել հաղորդագրություն

Ձեր անունը:

Ձեր Email:

Ձեր ակնարկը:

Կարգ: Վատ ԼավՄեկնաբանություններ