Ավագ դպրոցի սաների համար լույս է տեսել «Գրականության քրեստոմատիա 12»-ը, որը կազմված է հանրակրթական ավագ դպրոցի գրականության ծրագրին համապատասխան: Այն ներառում է հիմնականում ծրագրով նախատեսված հայ հեղինակների ստեղծագործությունները և լրացուցիչ այլ ստեղծագործություններ: Գրքում զետեղված են նաև արտադասարանական ընթերցանության համար նախատեսված տարբեր հեղինակների երկերից հատվածներ: Ձեռնարկում տեղ են գտել հեղինակների կենսագրականներ և հետաքրքիր տեղեկություններ, ինչպես նաև հուշերի պատառիկներ՝ նրանց կյանքից: Յուրաքանչյուր հեղինակի մասին նյութը սկսվում է իր իսկ ասույթներից ընտրված բնաբանով ու նրա դիմանկարով: Մեջբերվում են նաև տվյալ հեղինակի մասին հայ և օտար մեծերի ասույթները:

 

Թողնել հաղորդագրություն

Ձեր անունը:

Ձեր Email:

Ձեր ակնարկը:

Կարգ: Վատ ԼավՄեկնաբանություններ