II դարի վերջերից մինչև IX դարի կեսերը:

Հայ ժողովրդի պատմության քրեստոմատիայի սույն երկրորդ հատորն ընդգրկում է հին հայ և օտար պատմիչների երկասիրու թյուններում և այլաբնույթ գրական հուշարձաններում տեղ գտած վաղ միջնադարյան Հայաստանի (IV-IX դարեր) քաղաքական, տնտեսական ու մշակութային պատմությանը վերաբերող կարևորագույն վկայությունները:

Հասցեագրվում է ուսանողներին, գիտական ու ընթերցող հանրությանը:

Թողնել հաղորդագրություն

Ձեր անունը:

Ձեր Email:

Ձեր ակնարկը:

Կարգ: Վատ ԼավՄեկնաբանություններ