Հայոց պատմության պետական ավարտական և միասնական քննությունների թեստերի հինգ օրինակները կազմվել են «Հայոց պատմություն. 2018 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների թեստային առաջադրանքների շտեմարան »-ի առաջին, երկրորդ և երրորդ գրքերի հիման վրա: Ժողովածուում տեղ գտած նմուշօրինակները լիովին համապատասխանում են 2018 թ. «Հայոց պատմություն. պետական ավարտական և միասնական քննությունների ուղեցույց»–ով սահմանված սկզբունքներին և թեստի կազմման պահանջներին: Բովանդակային առումով և բարդության աստիճանով թեստերը համապատասխանում են «Հայոց պատմություն պետական ավարտական և միասնական քննությունների ուղեցույց»–ով սահմանված Ա և Բ մակարդակներին: Սույն ժողովածուն նպատակ ունի օգնելու շրջանավարտներին և դիմորդներին «Հայոց պատմություն» առարկայի քննությանը նախապատրաստվելու համար:

Թողնել հաղորդագրություն

Ձեր անունը:

Ձեր Email:

Ձեր ակնարկը:

Կարգ: Վատ ԼավՄեկնաբանություններ