Գիրքը կոչված է տեղ գրավելու ՎԻՎ և ՎարչԴատ օրենսգրքերի, ինչպես նաև ՎՀՎՎՄ ՀՀ օրենքների շարքում՝ որպես ուսումնական ձեռնարկ և ուղեցույց ինչպես սկսնակ, այնպես էլ գործող իրավաբանների համար։

Գրքում արված իրավական վերլուծություններն ու դատական գործերի հղումները կարող են օգտագործվել օրենսդրության յուրատեսակ մեկնաբանությունների, կրթական, մեթոդական նյութերի մշակման ժամանակ և տարատեսակ գիտագործնական աշխատանքներում։

Գիրքը կբարձրացնի թե՛ հասարակության իրավագիտակցության մակարդակը, թե՛ դատական իշխանության հեղինակությունն ու վարչական դատարանի նկատմամբ հանրային վստահությունը:

Թողնել հաղորդագրություն

Ձեր անունը:

Ձեր Email:

Ձեր ակնարկը:

Կարգ: Վատ ԼավՄեկնաբանություններ