«Հայ մանկավարժական հանրագիտարան» եռահատորյակի երրորդ գիրքը՝ «Մանկավարժական բառարանը», ամբողջական, համապարփակ մանկավարժական բացատրական բառարանն է, որը ներառում է մանկավարժական, փիլիսոփայական, հոգեբանական հասկացություններ, որոնց ճանաչումը և իմացությունն անհրաժեշտ են մանկավարժության ոլորտի մասնագետներին և ուսանողներին: Բառարանում զետեղված են արդի փուլում շրջանառվող մանկավարժության գրեթե բոլոր հասկացությունները, տրված են դրանց ոչ միայն սահմանումներն ու բացատրությունները, այլև ներկայացված են այդ սահմանումների օտարալեզու հիմքերը (լատիներեն, հունարեն, ֆրանսերեն, անգլերեն, ռուսերեն և այլն): «Մանկավարժական բառարանը» հասցեագրված է մանկավարժական հասարակայնությանը, ուսանողությանը և կրթության հարցերով շահախնդիր մարդկանց:

Թողնել հաղորդագրություն

Ձեր անունը:

Ձեր Email:

Ձեր ակնարկը:

Կարգ: Վատ ԼավՄեկնաբանություններ