2009-10 ուս. տարվանից ՀՀ հանրակրթական դպրոցներում գործածության մեջ դրված մայրենիի 4-րդ դասարանի նոր դասագիրքը, որ 3-րդ դասարանի համար նույն հեղինակների կազմած դասագրքի շարունակությունն է, պատրաստվել է հայկական լավագույն դասագրքերի ավանդույթներով՝ հաշվի առնելով նաև համաշխարհային փորձը, ուսուցման նորագույն մեթոդները, մոտեցումները, միջոցներն ու հնարները:
Ուղեցույցում ներառված են 4-րդ դասարանում մայրենիի ուսուցման ծրագրային պահանջները, դասագրքի և դասանյութի կառուցվածքները, ուսումնական նյութի կողմնորոշիչ ժամաբաշխումը, դասի պլանի մի քանի նմուշներ և այլն, որոնք կնպաստեն մայրենին խորությամբ ուսուցանելուն:

Թողնել հաղորդագրություն

Ձեր անունը:

Ձեր Email:

Ձեր ակնարկը:

Կարգ: Վատ ԼավՄեկնաբանություններ