Ժողովածուն ամփոփում է արեւմտահայ բանաստեղծութեան մօտ 100 տարուա համապատկերը՝ 10 քերթողների լաւագոյն քերթուածներով: Ստեղծագործութիւնները ներկայեացուած են բնագրային ուղղագրութեամբ, ինչը շատ կարեւոր յանգամանք է՝ դրանց թէ՛ պատկերային, թէ՛ յատկապէս տաղաչափական իւրահատկութիւնները ինչպէս հարկն է ընկալելու համար:

Թողնել հաղորդագրություն

Ձեր անունը:

Ձեր Email:

Ձեր ակնարկը:

Կարգ: Վատ ԼավՄեկնաբանություններ