Գուրգեն Մահարին 18 տարի (1936-1954) անց է կացրել ստալինյան գուլագում` ճամբարներում և վարչական ու անժամկետ աքսորներում: Գրքում առաջին անգամ ի մի են բերված գրողի սիբիրական գրեթե բոլոր գործերը, ինչը հնարավորություն է տալիս նոր լույսի տակ դիտել նրա այդ տարիների կյանքը և ստեղծագործությունը: Անտիպ նամակների և բազմաթիվ բանաստեղծությունների հետ ընդգրկված են նաև Գ. Մահարու ծանոթ պատմվածքները, որոնք տպագրվում են էական լրացումներով և ճշտումներով:

Թողնել հաղորդագրություն

Ձեր անունը:

Ձեր Email:

Ձեր ակնարկը:

Կարգ: Վատ ԼավՄեկնաբանություններ