Ժողովածուն պարունակում է տարրական դասարանների ծրագրային նյութի սահմաններում տրամաբանական, հետաքրքրաշարժ, կռահունակություն պահանջող առաջադրանքներ, որոնք կնպաստեն սովորողների տրամաբանության, մտածողության, կռահունակության, ստեղծագործական կարողությունների և հաշվողական հմտությունների զարգացմանը: Այդ առաջադրանքների կատարումը կբացահայտի նաև օժտված սովորողներին և կնպաստի զարգացնող ուսուցմանը: 
    Հասցեագրված է 4-րդ դասարանի աշակերտներին և դասվարներին:

Թողնել հաղորդագրություն

Ձեր անունը:

Ձեր Email:

Ձեր ակնարկը:

Կարգ: Վատ ԼավՄեկնաբանություններ