Գրքում ներկայացված են Հովհաննես Թումանյանի ընտանիքի անդամների նամակները՝ հասցեագրված բանաստեղծին և միմյանց: Նամակագրությունն ընտանեկան ավանդույթ է եղել Թումանյանի բազմանդամ ընտանիքում, և այդ ավանդույթը սկզբնավորել է Թումանյանն ինքը: Նամականին հարուստ նյութ է պարունակում Թումանյանների ջերմ փոխհարաբերության, նրանց շրջապատող մթնոլորտի, դեպքերի ու դեմքերի վերաբերյալ, լուսաբանում է Թումանյանի կյանքին ու ստեղծագործությանն առնչվող բազմաթիվ իրողություններ, որոնք արձանագրում են Հ. Թումանյանի դերն ու նշանակությունը մեր ժողովրդի կյանքում: Նախատեսված է ընթերցողների լայն շրջանակների համար:

Հ. Թումանյան, կազմեց՝ Ի. Սաֆրազբեկյանը

Թողնել հաղորդագրություն

Ձեր անունը:

Ձեր Email:

Ձեր ակնարկը:

Կարգ: Վատ ԼավՄեկնաբանություններ