Բառգրքույկն ընդգրկում է տարրական և միջին (II-V) դասարանների ծրագրով նախատեսված այն բառաքանակը, որն ուղղագրական արժեք ունի և հաճախ էօ գտագործվում կրտսեր դպրոցականների գրավոր ու բանավոր խոսքում:

Աշակերտների ուղղագրական կարողությունների ձևավորման ու ամրապնդման նպատակով տեսական գիտելիքների հետ միասին տրված են նաև ամրակայող վաժություններ, առաջադրանքներ թելադրությունների ու ազատ շարադրությունների նմուշներ:

Թողնել հաղորդագրություն

Ձեր անունը:

Ձեր Email:

Ձեր ակնարկը:

Կարգ: Վատ ԼավՄեկնաբանություններ