Գիրքը նվիրված է Վահանավանքի քառասնամյա պեղումների
արդյունքների ամփոփմանը եւ նորահայտ վիմագրերի վերծանությանը:
Առաջին անգամ մենագրությամբ ներկայացվում են Սյունիքի
թագավորների, թագուհիների, իշխանների, զորապետների եւ
հոգեւորականության ներկայացուցիչների հուշակոթողների վկայագրերը՝
մատենագրական սկզբնաղբյուրների համեմատական վերլուծությամբ:

Թողնել հաղորդագրություն

Ձեր անունը:

Ձեր Email:

Ձեր ակնարկը:

Կարգ: Վատ ԼավՄեկնաբանություններ