Գիրքը պարունակում է տեսական բացատրություններ, գործնական առաջադրանքներ և ստուգողական վարժություններ ոճագիտությունից, տեքստագիտությունից և հայոց լեզվի պատմությունից։
     Հասցեագրվում է դպրոցի բարձր դասարանների աշակերտներին, բուհի դիմորդներին, ուսանողներին, ինչպես նաև հայոց լեզվի ուսուցիչներին։ Առաջին հրատարակությունը լույս է տեսել 2012 թ.՝ որպես «Հայոց լեզու» ստվարածավալ գրքի մի մաս:

Թողնել հաղորդագրություն

Ձեր անունը:

Ձեր Email:

Ձեր ակնարկը:

Կարգ: Վատ ԼավՄեկնաբանություններ