21

ՄՀՄ Գրատուն

ՄՀՄ Գրատուն հրատարակրություն լոգո

ՄՀՄ ԳՐԱՏՈՒՆ” ՍՊԸ-ն հիմնադրվել է 2007 թվականին: 

“ՄՀՄ ԳՐԱՏՈՒՆ” ՍՊԸ հրատարակչության հիմնական ուղղվածությունը մանկական գրականությունն է, հատկապես` հայ ժողովրդական հեքիաթների (այդ թվում` նոր մշակումների) տպագրությունը: “ՄՀՄ ԳՐԱՏՈՒՆԸ” հրատարակում է նաև ուսումնաօժանդակ ձեռնարկներ, մանկական բանաստեղծություններ, ինչպես նաև գրքեր` նախատեսված նախադպրոցական և դպրոցական ցածր տարիքի երեխաների համար: Հրատարակչությանը կից գործում են տպարան (որտեղ իրականացվում է նաև լայնաֆորմատ տպագրություն) և գրախանութ:

Հրատարակչության գրքեր