Գուրգեն Եղիազարյանի նոր դեդեկտիվ վեպի առանցքը կազմում է անցյալ դարի երկրորդ կեսին Խորհրդային Հայաստանի Պետական բանկի աղմկահարույց գողությունը: Գողություն, որն իր մտահղացման և իրականացման կատարելությամբ, որպես ՙդասական՚ օրինակ, կարող է տեղ գտնել քրեագիտության դասագրքե+L35րում: Վեպի գլ­խավոր արժանիքներից մեկը նկարագրվող դեպ­քերի հավաստիությունն է. այն տա­րիներին լինելով այդ հանդուգն հան­ցա­­գործությունը բացահայտող օպերատիվ խմբի անդամներից մե­կը` հեղինակը գողության բացա­հայ­­տումը ներկայացնում է ՙա­ռա­ջին ձեռ­­­քից՚` այնպես, ինչպես եղել է իրա­կանում (անշուշտ, թու­յ­լա­­տրե­լիության սահ­մաններում):

Write a review

Your Name:

Your Email:

Your Review:

Rating: Bad GoodComments