Բառարանը կազմվել է 1962-2006 թթ. կուտակած նյութերի հիման վրա: Հայ իրականության մեջ սա նման բառարան կազմելու առաջին փորձն է: Այստեղ հիշատակվում են 253 հայ և այլազգի հեղինակներ` 1200 ստեղծագործություններով, ինչպես նաև ԶԼՄ-ներ 55 օրգաններ (ՀՀ և Սփյուռքի մամուլ, պարբերականներ, ռադիո- և հեռուստակայաններ)` 1050 վկայություններով: Բառարանն ընդգրկում է 2095 միավոր՝ 1-ին հրատարակության 1689-ի դիմաց՝ բացատրություններով ու բնագրային նմուշներով: Հատորի վերջի «Ցանկը» դյուրինացնում է համապատասխան շրջասությունները գտնելը: Օգտակար կարող է լինել աշակերտների, ուսուցիչների, ուսանողների, բոլոր հետաքրքրասերների համար:

Թողնել հաղորդագրություն

Ձեր անունը:

Ձեր Email:

Ձեր ակնարկը:

Կարգ: Վատ ԼավՄեկնաբանություններ