Բառարանն ընդգրկում է թատերական և կինեմատոգրաֆիական, նաև զուգահեռ առնչվող ոլորտների առավել կիրառվող տերմինները և դրանց հակիրճ բացատրությունները: Բառարանում տեղ են գտել նաև վերջին տասնամյակներում բառապաշար մուտք գործած նոր տերմիններ: Որոշակի քանակ են կազմում զուգահեռ գործածության տերմինները, որոնցից մեկը ժամանակի ընթացքում հավանաբար կդառնա հաղթող կամ կստանա իմաստային տարբերակում: Բառարանը նախատեսված է ուսանողության, լրագրողների, ընդհանրապես արվեստով հետաքրքրվող ընթերցողների համար:

Թողնել հաղորդագրություն

Ձեր անունը:

Ձեր Email:

Ձեր ակնարկը:

Կարգ: Վատ ԼավՄեկնաբանություններ